ESTEIOS DE XISTO POR MEDIDA

200 x 6/12 x 5/10 (cm)

2 Topos serrados, faces naturais